Kütahya ilinin şiveleri

#1
Sponsorlu Bağlantılar
KÜTAHYA İLİNİN ŞİVELERİ

Fatılmak: Kanamak
Ciba: Çocuk.
Çezgi: İp.
Çıkı: Mendile benzer bez parçası.
Çeruze: Çile, eziyet.
Domalan: Patatese benzeyen bir mantar çeşidi.
Dombey, camız: Manda.
Deperotu: Havuç.
Fatılmak: Kanamak.
Kepen: Heybe.
Gire: Pazar günü.
Dernek: Salı.
Haney: Salon.
Patet, pate kompür: Patates.
Mintan: Gömlek. Çitle,
pösteki: Minder.
Künge: Toz, pislik.
Siyez: Uyuşuk, kendi halinde. Yemeni,
lapçın: Ayakkabı.
Kupa: Bardak.
Turpan: Ekin veya ot biçmeye yarayan bir çeşit orak.
Örende :Bir, bir buçuk metreye yakın uzunluktaki sopa