Eşit Ağırlık Önlisans Meslekleri

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Aöf Eşit Ağırlık Önlisans Meslekleri Tanıyalım - Eşit Ağırlık Önlisans Meslekleri Nelerdir - Tercih Edilen Eşit Ağırlık Önlisans MeslekleriArıcılıkProgramın Amacı

Arıcılık programının amacı, bal ve diğer arı ürünlerinin üretilmesi, muhafazası, pazarlanması ve teknolojisinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Arıcılık programında zirai botanik, analitik kimya, zooloji ve arının zoolojideki yeri, arı ekolojisi, bal ve bal teknolojisi, balmumu, polen, arısütü, propil üretimi, işleme ve muhafaza yöntemleri, bilgisayar ve programlama gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Arıcılık programından öğrenim görmek isteyenlerin biyolojiye, özellikle zoolojiye ilgi duymaları, açık havada çalışmaktan hoşlanan, girişimci kişiler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Arıcılık programında mezun olanlara ""Arıcılık Teknikeri"" unvanı verilir. Arıcılık teknikeri ziraat mühendisinin gözetim ve denetimi altında arıların bakımı, ırklarının geliştirilmesi, bal, balmumu, polen ve arısütü ürünlerinin üretilmesi ve pazarlanması gibi işleri planlar ve yürütür.

Çalışma Alanları

Arıcılık teknikerliği, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları’na bağlı Zirai Araştırma Enstitüleri’nin arıcılık bölümlerinde, arıcılık istasyonlarında, çiftçi eğitim şubelerinde görev alabilecekleri gibi özel sektöre bağlı arı yetiştirme birimlerinde çalışabilirler veya kendileri arıcılık yapabilirler.


Atçılık İşletmeciliği


Programın Amacı

Atçılık İşletmeciliği programının amacı, Türkiye Jokey Kulübü bünyesindeki hipodromlarda ve özel at haralarında çeşitli yönetsel görevlerde sorumlu kişilere ve hara sahiplerine yardımcı eleman yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Atçılık işletmeciliği programında anatomi, hareket ve davranış fizyolojisi, at ırkları ve dağılımı, at sağlığı ve hijyeni, haracılık ve meracılık,at beslenmesi, binicilik, yarış pistleri, işletme hukuku, insan kaynakları ve yöneticilik gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Atçılık işletmeciliğinde okumak isteyenlerin hayvanları, özellikle atları seven, bedence sağlam ve dayanıklı, başkaları ile iyi iletişim kurabilen, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekmektedir. Mezunların Kazandıkları Diploma ve Unvan ve Yaptıkları İşler Atçılık İşletmeciliği Programını bitiren ön lisans diploması ve “Atçılık Meslek Elemanı” unvanı verilir. Atçılık işletmecisi, hipodromlarda, pistlerde ve özel at haralarında alınacak elemanların niteliklerinin, sayılarının belirlenmesinde ve çalışma programlarının planlanmasında, yarış pistlerinin bakımın ve onarım işlerinde yöneticilere yardımcı olur.

Çalışma Alanları

Atçılık işletmecileri Türkiye Jokey Kulübü hara ve hipodromları bünyesinde bulunan Genel Müdürlüklerde, İşletme Müdürlüklerinde, Personel Müdürlüklerinde, Pistler Müdürlüğünde ve hipodrom Müdürlüklerinde çeşitli kademelerde ve özel at haralarında idari görevler alabilirler.


Bağcılık


Programın Amacı

Bağcılık programının amacı, kaliteli üzüm yetiştirme ve üzümden şarap, sirke vb. ürünlerin imali konularında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bağcılık programında zirai botanik, zirai meteoroloji, bağ hastalıkları, asmanın tanımı, toprak bilgisi, bağlarda yabani otlar, şarap ve şıra teknolojisi ve bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bağcılık programına girmek isteyenlerin biyoloji ve özellikle botaniğe ilgi duymaları ve açık havada çalışmaktan hoşlanmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bağcılık programını bitirenlere ""Bağcılık Teknikeri"" unvanı verilir. Bağcılık teknikeri kaliteli üzüm elde etmek için asmaların aşılanması, toprağın gübrelenmesi, asmaların zararlılardan korunması, üzümlerin kurutulması veya işlenerek şarap, sirke, meyve suyu yapılması ile ilgili işleri yürütür. Bağcılık teknikeri ziraat mühendisinin gözetimi ve denetimi altında çalışır.

Çalışma Alanları

Bağcılık teknikerleri kamu sektörüne veya özel sektöre ait bağlarda ve şaraphanelerde görev alabilirler.


Bahçe Ziraatı


Programın Amacı

Bahçe ziraatı programının amacı, bahçe tarımı alanında ziraat mühendisi ile teknisyen ve işçi arasında görev yapacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bahçe ziraatı programında botanik alanı ile ilgili derslerden başka, sebze ve meyve yetiştirme, bağcılık ve meyvecilikte uygulanan aşılama ve budama teknikleri, bahçe bitkileri zararlıları konularında dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler

Bahçe ziraatı programında okumak isteyenlerin biyolojiye ve özellikle botaniğe ve bitki yetiştirmeye meraklı, açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bahçe ziraatı programını bitirenlere ""Bahçe Ziraatı Teknikeri"" unvanı verilir. Bahçe teknikeri meyve ve sebze bahçelerinde, seralarda ağaçların ve bitkilerin sağlıklı bir biçimde yetiştirilmesi ve kaliteli ürün elde edilmesi için bilimsel yöntemlerle budama, ayıklama, gübreleme, ilaçlama yöntemlerinin uygulanmasında bahçe bitkileri alanında yetişmiş ziraat mühendisleri ile birlikte görev yaparlar.

Çalışma Alanları

Bahçe ziraatı teknikerleri kamu kurum ve kuruluları ile özel kuruluşlara ait meyve ve sebze üretim birimlerinde çalışabildikleri gibi kendi özel bahçelerinde bilgi ve deneyimlerini uygulayabilirler.


Bankacılık ve Sigortacılık


Programın Amacı
Bankacılık ve sigortacılık programının amacı, bankaların çeşitli bölümlerinde ve sigorta şirketlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Bankacılık ve sigortacılık programında muhasebe, sigorta muhasebesi ve denetimi, sigorta mevzuatı, istatistik, işletme ekonomisi, para ve banka, ticari yazışma, vergi teorisi ve uygulaması, bilgiişlem ve programlama, dış bankacılık, icra iflas hukuku gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Bankacılık ve sigortacılık alanında başarılı olmak için kişilerin normalin üzerinde sayısal yeteneğe, özellikle hesaplama yeteneğine sahip, ekonomi ve hukuk konularına ilgili, ince ayrıntıları algılayabilen, çok dikkatli ve titiz kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bankacılık ve sigortacılık programını bitirenlere ""Banka ve Sigorta Meslek Elemanı"" unvanı verilir. Bankacılık ve sigortacılık alanında yetişen meslek elemanı, bankaların cari hesaplar, senetler, havale gönderme, kambiyo gibi bölümlerinde müşterilerin işlerini yürütür, müşteriden alınan veya müşteriye ödenen paraları kayıtlara geçirir, sigorta şirketlerinde sigorta işlemlerini yürütürler.

Çalışma Alanları
Bankacılık ve sigortacılık alanında yetişenler programını bitirenler kamuya veya özel kuruluşlara ait bankalarda ve sigorta şirketlerinde, şirketlerin dış ticaret birimlerinde iş bulabilirler.


Borsa ve Finans


Programın Amacı
Borsa ve Finans programının amacı, sermaye piyasasında faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlarda ve şirketlerde borsa ve menkul kıymetler alanında ara elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Ders programına henüz ulaşılamamıştır.

Gereken Nitelikler
Borsa ve Finans programında okumak isteyenlerin matematiğe ilgili ve başarılı, dikkatli ve sabırlı, olayları iyi izleyip analiz edebilen, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Borsa ve Finans programını bitirenlere ""Meslek Elemanı"" unvanı verilir. Borsa ve finans meslek elemanları aracı kurumlarda Dealer olarak çalışırsa, hisse senedi alım satım aracılığı, hisse senedi ile ilgili diğer tüm işler ve muhasebe, müşteri temsilciliği vb .işle, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda, muhasebe, borsa işlemleri vb. görevleri yapabilirler.

Çalışma Alanları
Borsa ve finans meslek elemanları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, aracı kurumlar, anonim şirketlerde görev alabilirler. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın giderek derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanması, bu piyasada faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlar açısından yetişmiş eleman ihtiyacının büyük olması mezunların iş bulma imkanlarını arttırmaktadır.


Çay Eksperliği


Programın Amacı
Çay eksperliği programının amacı, çay bitkisinin yetiştirilmesi, çay yapraklarının işlenerek içilecek çay haline gelmesi, ürünün pazarlanması işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Çay eksperliği programında genel matematik ve genel kimya, iklim bilgisi, bitki beslenmeleri ve gübrelenmesi, zirai mücadele, zirai yayım ve haberleşme ve haberleşme, çay yapımı gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Çay eksperliği programında okumak isteyen bir kimsenin biyolojiye ve ekonomiye ilgi duyması, bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanması beklenir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Çay eksperliği programını bitirenlere ""Çay Eksperi"" unvanı verilir. Çay eksperi, çay ekim alanlarını belirler, kaliteli çay bitkisinin yetiştirilmesinde gözetilecek hususlar konusunda üreticileri aydınlatır, kaliteli çay yapraklarının alımı, çayın üretimi ve pazarlanması ile ilgili işlemleri yürütür.

Çalışma Alanları
Çay eksperlerinin başlıca çalışma alanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve ÇAYKUR’a bağlı kuruluşlardır.


Deniz ve Liman İşletme


Programın Amacı
Deniz ve liman işletme programının amacı, kıyı kuruluşlarının işletmesi ile ilgili birimlerde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Deniz ve liman işletme programında temel gemicilik, ekonomi, deniz hukuku, deniz ticaret hukuku, meteoroloji, gemi yapısı ve dengesi, deniz elektriği ve elektroniği, işletme yönetimi, deniz acenteciliği, liman işletmeciliği, personel yönetimi, gümrük mevzuatı gibi dersler ve denizcilikte kullanılan İngilizce okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Deniz ve liman işletme programında okumak isteyenlerin hem fen hem sosyal bilimlere (özellikle hukuk, ekonomi ve işletmeyi) ilgili, bedence sağlam, dikkatli ve sorumlu kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Deniz ve liman işletme programını bitirenlere “Deniz ve Liman İşletme Teknikeri” unvanı verilmektedir. Deniz ve liman işletme teknikeri limanlara giren ve limanlardan çıkan yüklerin gümrük işlemelerinin yapılması, gemilerin deniz ticaret hukuku kurallarına göre işletilmesi; denizcilikte çalışan personelin yönetimi alanında deniz işletmecisine yardımcı eleman olarak görev yapar, gerektiğinde küçük gemilerde kaptanlık yapabilirler.

Çalışma Alanları
Deniz ve liman işletme teknikerleri denizcilik ve turizm sektöründe görev alırlar. Denizcilik sektöründe bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır.
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#2
Dış Ticaret


Programın Amacı
Dış ticaret programının amacı, ihracat ve ithalat işlemleri konusunda çalışacak meslek elemanlarını yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Dış ticaret programında sosyoloji, ekonomi, muhasebe, hukuk, ticaret hukuku, dış ticaret mevzuatı ile ilgili (uluslararası pazarlama, depoculuk, taşımacılık gibi) dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Dış ticaret programına girmek isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili, ayrıntı ile uğraşmaktan hoşlanan, dikkatli ve sorumluluk duyguları güçlü kimseler olmaları beklenir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Dış ticaret programını bitirenlere ""Dış Ticaret Meslek Elemanı"" unvanı verilir. Dış ticaret meslek elemanları dışsatım (ihracat) ve dıştan alım (ithalat) firmalarında ve gümrüklerde, gelen ve giden mallarla ilgili yazışmaları ve işlemleri yaparlar.

Çalışma Alanları
Dış ticaret programını bitirenler Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ve özel firmalarda görev alabilirler.


Dış Ticaret ve Avrupa Birliği


Programın Amacı
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programının amacı, Gümrük Birliği Anlaşması ve Avrupa Birliği sürecinde ticaret, gümrük, nakliyat, bankacılık konularında eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programında, uluslararası ticarette genel kavramlar, muhasebe, temel hukuk, ticaret hukuku, ithalat, ihracat uygulaması, ihracat pazarlaması, AB ve Türkiye ilişkileri, Gümrük Birliği ve Türk sanayicilerinin rekabet gücü, insan ilişkileri gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Dış Ticaret ve Avrupa Birliği programında okumak isteyenlerin öncelikle sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve hukuk konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı olması gerekir. İyi derecede bir batı dili bilen, insanlarla kolay iletişim kurabilen kimselerin bu alanda başarı şansı oldukça yüksektir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bu programdan mezun olanlara “Dış Ticaret ve Avrupa Birliği Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar dış ticaret ve nakliyat firmalarının muhasibe, pazarlama ve büro işlerini yaparlar.

Çalışma Alanları
Bu programı bitirenler kamu kuruluşlarının ve özel şirketlerin AB ile ilgili birimlerinde çalışabilmektedirler. Dış ticaret sektörünün yoğun olduğu bölgelerde iş bulma olasılığı fazladır. İsteyenler Gümrük Müşavirliği sınavına katılabilirler.


Emlak ve Emlak Yönetimi


Programın Amacı
Emlak ve emlak yönetimi programının amacı, taşınmaz malların (ev, arsa, dükkan vb.) değerinin belirlenmesi ve pazarlanması konularında eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Emlak ve emlak yönetimi programında iktisat, temel hukuk, işletme matematiği ve muhasebe gibi temel derslerden başka, emlak işletmeciliği, emlak pazarlama yönetimi emlakin mali yönü ve vergiler, insan ilişkileri, bilgisayar, doğal çevrenin korunması, gayrimenkul mevzuatı gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Bu programda okumak isteyenlerin sosyal bilimlere ve ticarete ilgili, başkalarını etkileyebilme gücü yeksek, sosyal ilişkilerde başarılı kimseler olmaları gerekir. Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları işler Bu programdan mezun olanlara “Emlak Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilir. Emlak yöneticileri satılık veya kiralık emlak bulunan yerleri ya da sahiplerini belirler, alıcılarla satıcıları tanıştırır, satış işlemlerin mali ve yasal yönleri hakkında kişileri bilgilendirir, gerekirse onlara yardımcı olur.

Çalışma Alanları
Emlak ve emlak yönetimi programını bitirenler emlak firmalarında çalışabilecekleri gibi, kendi iş yerlerini de açabilirler.


Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme


Programın Amacı
Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programının amacı pancar, pamuk, zeytin, fındık, ayçiçeği, vb. bitkilerin üretimi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programında ekoloji ve çevre, meteoroloji, istatistik, tarım ekonomisi, şekerpancarı tarımı, ayçiçeği tarımı, pamuk tarımı, salça ve konserve teknolojisi, tütün tarımı gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programında okumak isteyenlerin biyolojiye ve bitki üretimine ilgili, hem kapalı ortamda (laboratuvar) hem açık havada çalışmaktan hoşlanan, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme programını bitirenlere ""Ziraat Teknikeri"" unvanı verilir. Endüstri bitkileri teknikeri gerek tarla gerekse laboratuarda ziraat mühendisinin en yakın yardımcısı olup, mühendis tarafından yapılan tohum ıslah çalışmalarını uygular; mikro organizmaları laboratuarda inceler bitkilerin sağlıklı bir biçimde üretimi için yapılan çalışmaları denetler.

Çalışma Alanları
Endüstri bitkileri yetiştirme ve değerlendirme teknikerleri tohum ıslah ve dağıtımı çalışmaları yapan şirketlerde çalışırlar. Tohum ıslahı ve dağıtımı yapan şirketlerde daha çok erkek, gıda amaçlı üretim işletmelerinde ise daha çok kadın elemanları tercih etmektedirler.


Et Endüstrisi


Programın Amacı
Et endüstrisi programının amacı et, özellikle beyaz et üreten sektörde çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Et endüstrisi programında kanatlı hayvan anatomisi, mikrobiyoloji, hijyen, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, beyaz et tekniği, kesim teknikleri, et ürünleri, yan ürünlerin değerlendirilmesi, balık hastalıkları, pazarlama gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
Et endüstrisi programında okumak isteyenlerin biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, bedence sağlam kimseler olmaları gerekir. Girişimci ve yaratıcı kişilerin meslekte başarılı olma şansı daha fazladır.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Et endüstrisi programını bitirenlere ""Et Teknikeri"" unvanı verilir. Et teknikeri büyük ve küçükbaş hayvanlardan, kanatlılarda ve balıklardan elde edilen etlerin, koşullarına ve müşteri isteklerine uygun olarak parçalanması, parçalardan sucuk, sosis, köfte gibi et ürünlerinin üretimi, bunların korunması, paketlenmesi ve pazarlanması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.

Çalışma Alanları
Mezunlar özel sektöre ait, kırmızı ve beyaz et işleyen işletmelerde görev alabildikleri gibi, kendi işletmelerini de kurabilirler.


e- Ticaret


Programın Amacı
e-Ticaret programının amacı, yeni teknolojileri ticaret alanına uygulayabilecek elemanlar yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
e-Ticaret programında iktisadın temelleri, işletme, uluslararası ticaret, makroiktisat, uluslararası finansman gibi iktisat, web tasarımı, internet programlamaları, internet teknolojileri, veri ağları, veri yapıları ve algoritmalar gibi bilgisayar bilimleri ile ilgili dersler okutulmakta, uygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
e- Ticaret programında okumak isteyenlerin ekonomi ve ticarete ilgili, sayısal yeteneğe sahip, girişken ve yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
e- Ticaret programını bitirenlere “Ticaret Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar yurt içi ve yurt dışı ticaret yapan firmalarda, internet yoluyla ticari ilişkilerin yürütülmesini sağlarlar.

Çalışma Alanları
Bu programı bitirenler ticaretle uğraşan firmalarda, şirketlerde görev alabilirler.


Fındık Eksperliği


Programın Amacı
Fındık eksperliği programının amacı, fındık üretimi ve pazarlaması ile ilgili konularda ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Fındık eksperliği programında matematik, genel istatistik, ekonomi, toprak bilgisi, fındık tarımı, kültür teknik, bitki besleme ve gübreleme tekniği, fındığı kurutma ve depolama ve fabrika işlemleri teknolojisi, fındığı alım hesapları ve bilgisayar gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Fındık eksperliği programına girmek isteyenlerin biyoloji ile ilgili ve bu alanda başarılı, ticaret ve pazarlamadan, zaman zaman açık havada çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları beklenir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Fındık eksperliği programını bitirenlere ""Fındık Eksperi"" unvanı verilir. Fındık eksperi iyi kalite fındık üretimi için toprağın bakımı, fidanların dikilmesi, bakımı, ürünün toplanması konularında üreticilere bilgi verir. Fındıkların depolanması, paketlenmesi ve pazarlanması ile ilgili işleri ziraat mühendisinin denetimi altında yürütür.

Çalışma Alanları
Fındık eksperleri Fiskobirlikte, Orman, Tarım ve Köy İşleri Bakanlıkları’na bağlı kuruluşlarda, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na bağlı İhracat Baş Kontrolörlüklerinde görev alabilirler.


Grafik


Programın Amacı
Grafik programının amacı, grafik baskı ve resim gibi grafik iletişimi alanında çalışacak yaratıcı insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Grafik programında, genel kültür derslerinin yanı sıra temel sanat eğitimi, fotoğraf, yazı, teknik resim, estetik, sanat tarihi, çağdaş sanat, tasarım psikolojisi, sanat sosyolojisi, tasarım teori ve yöntemleri, grafik-tasarım uygulama, tanıtma grafiği gibi kuramsal ve uygulamalı dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Grafik programında okumak isteyenlerin duygu ve düşüncelerini çizgilerle ifade edebilme, renk ve şekilleri ayrıntıları ile algılayabilme yeteneğine sahip, yaratıcı, detaylara önem veren kişiler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bu programları bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar “Grafik Sanatçısı” unvanı ile görev yapmaktadırlar.

Çalışma Alanları
Grafik programını bitirenler, baskı resim bölümlerinde, reklam şirketlerinde, matbaa gazete ve basımcılıkta,müzelerde ve resmi ve özel televizyon kurumlarında grafik çalışabilecekleri gibi mezunlar kendi iş yerlerini de açabilirler.


Gümrük İşletme


Programın Amacı
Gümrük işletme programının amacı, gümrük mevzuatı konularında çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Gümrük işletme programında birinci yıl ekonomi, hukuk, Türk dış ticareti ve uluslararası pazarlama, uluslararası taşımacılık ve depoculuk, kamu yönetimi, beşeri ilişkiler; ikinci yıl da gümrük kanunu ve kambiyo mevzuatı, idari yargı, gümrük vergileri, istatistik, bilgiişlem, gümrük işletmeciliği gibi dersler okutulur, uygulama yaptırılır. Zorunlu staj süresi en az 40 işgünüdür.

Gereken Nitelikler
Gümrük işletme programına girmek isteyen öğrencilerin istatistik, hukuk ve sosyal bilimler alanlarına ilgili ve bu konulara yetenekli olmaları beklenir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Gümrük işletme programını bitirenlere ""Gümrük İşletme Meslek Elemanı"" unvanı verilir. Gümrük işletme meslek elemanları gümrük komisyoncusu, ithalat ve ihracat bürolarında uzman eleman, kamu kuruluşlarında ise memur olarak çalışırlar.

Çalışma Alanları
Gümrük işletme meslek elemanları, Maliye ve Gümrük Bakanlığına bağlı gümrüklerde, özel sektöre ait ithalat ve ihracat bürolarında çalışabilirler veya serbest olarak gümrük komisyonculuğu yapabilirler.


Hastane Yönetimi ve OrganizasyonProgramın Amacı
Hastane yönetimi ve organizasyon programının amacı, hastane, dispanser, klinik gibi sağlık kuruluşlarının yönetimi ile ilgili konularda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Hastane yönetimi ve organizasyon programında işletme, bilgisayar, muhasebe, ekonomi, işletme hukuku, biyoistatistik, sağlık kurumlarında insan kaynakları yönetimi, sağlık kurumlarında finansal yönetim,sağlık kurumlarında pazarlama, tıbbi terminoloji, tıbbi dokümantasyon, araştırma yöntem ve teknikleri gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Hastane yönetimi ve organizasyon programında okumak isteyenlerin sosyal bilimlere, ilgili ve bu alanlarda başarılı, insanları etkileyebilen, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, girişken kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Hastane yönetimi ve organizasyon programını bitirenlere “Hastane Yönetimi Meslek Elemanı” unvanı verilir. Mezunlar hastanelerde, sağlık kurumları işletmecilerinin yardımcısı olarak, sağlık kurumlarının kurulması ve yönetilmesi ile ilgili çalışmaları yürütürler. Görevleri personelin uygun yerlerde görevlendirilmesi ve çalışmalarının denetlenmesi, hastane ücretlerinin belirlenmesi, hastaneye gerekli araç, gereç ve personelin sağlanması gibi işlerdir.

Çalışma Alanları
Hastane yönetimi meslek elemanları Devlete ya da belediyelere bağlı hastanelerde, Üniversite hastanelerinde ve özel kliniklerde çalışma olanağı vardır.


İnsan Kaynakları


Programın Amacı
İnsan Kaynakları programının amacı, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda insan kaynakları yönetimi konusunda çalışacak ara elemanları yetiştirmektir.

Gereken Nitelikler
İnsan Kaynakları programında okumak isteyenlerin iletişim yeteneği gelişmiş, insani ilişkileri iyi olan, ekip çalışmasına yatkın, konuşma ve ikna yeteneği gelişmiş, dikkatli ve sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
İnsan Kaynakları programını bitirenlere “Meslek Elemanı” unvanı verilir. İnsan Kaynakları Meslek Elemanları, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları zemini ve seçimi, performans yönetimi, ücret ve maaş yönetimi, öneri ve ödül sistemini kurmak, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamaları ile eğitim planı yaparlar.

Çalışma Alanları
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların insan kaynakları yönetimi, personel ve idari işler, endüstri ilişkileri ve eğitim birimlerinde görev alabilirler. İnsan kaynakları yönetimi uygulamasına ilişkin hizmet ve danışmanlık vermek üzere bağımsız çalışabilirler.


İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği


Programın Amacı
İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programının amacı itfaiye teşkilatlarında veya eğitmen olarak veya başka sektörde bina güvenlik görevlisi olarak çalışacak elemanlar yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programında matematik, kimya, davranış bilimleri temel stürüktür ve yapı bilgisi, araç ve malzeme bilgisi, spor eğitim bilgisi, sivil savunma bilgisi, kurtarma bilgisi, iş hukuku ve yangın bilgisi gibi dersler okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programında okumak isteyenlerin 1,65 cm den daha uzun boylu, bedence güçlü ve sağlıklı, ağır sporlara ilgili ve hevesli, dikkatli sabırlı, cesaretli başkaları ile iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
İtfaiyecilik ve yangın güvenliği programını bitirenlere ""İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknikeri"" unvanı verilir. İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikeri itfaiye teşkilatında başkan veya müdürlerle itfaiye erleri arasındaki iletişimi ve eşgüdümü sağlar; erleri eğitir, çeşitli kuruluşların güvenlik birimlerinde güvenliği sağlayıcı önlemleri alır.

Çalışma Alanları
İtfaiyecilik ve yangın güvenliği teknikerleri belediyelere bağlı itfaiye teşkilatlarında, yangın söndürme ve güvenlik araçlarını üreten sanayi dallarında, fabrika, otel okul vb. kuruluşların güvenlik birimlerinde iş bulabilirler. Bu alanın yükseköğrenim düzeyinde eğitimi yeni başladığından mezunların iş bulma sorununun olmadığı söylenebilir.


Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği


Programın Amacı
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programının amacı, tavuk, kaz, ördek, hindi gibi hayvanların üretiminde çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programında, kanatlı hayvan anatomisi ve fizyolojisi, biyokimya, genetik, biyo istatistik gibi temel biyoloji derslerinden başka, kanatlı besleme yemleri bilgisi, hindi, kaz, ördek, bıldırcın, keklik, süs ve zevk kuşları yetiştiriciliği, kanatlı barınakları, kanatlı ürünlerinin işleme, muhafaza ve pazarlama yöntemleri gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programında okumak isteyenlerin, biyolojiyi seven ve bu alanda başarılı hayvan yetiştirmekten hoşlanan dikkatli, sorumlu girişimci bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği programını bitirenler ""Kanatlı Hayvan Yetiştirme Teknikeri"" unvanını alırlar. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri ziraat mühendisine yardımcı eleman olarak kanatlı üretim çiftliklerinde hayvanların üretilmesi, bakım ve pazarlaması ile ilgili çalışmaları yürütür.

Çalışma Alanları
Kanatlı hayvan yetiştirme teknikeri resmi ve özel sektör ile çiftliklerde çalışır. Ayrıca kanatlı hayvan yetiştirmede kullanılan alet ve ekipmanların üretim ve pazarlama birimlerinde de iş bulma olanakları vardır. Kanatlı sektörü gelişen bir çalışma alanıdır ve bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Kanatlı hayvan yetiştirme teknikerleri kendi çiftliklerini kurarak üretim yapabilirler.


Matbaacılık


Programın Amacı
Matbaacılık programının amacı, basım endüstrisinde vasıflı işgücü sağlamak, üretim elemanı ile yönetici durumunda bulunan meslek elemanları arasında ara kademe işgücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Matbaacılık programında öğretim süresince sanat tarihi, işletme ekonomisi, halkla ilişkiler, dizgi sistemleri, basım tarihi, basım fotoğrafçılığı, baskı makineleri, malzeme tekniği, basım işletmeciliği gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Matbaacılık programına girmek isteyenlerin, basım işlerine ilgili ve estetik görüşe sahip, ayrıntıları algılayabilen, dikkatli ve titiz kimseler olmaları beklenir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Matbaacılık programını bitiren bir öğrenciye ""Matbaacılık Teknikeri"" unvanı verilir. Bu unvana sahip kimseler basım ile ilgili kuruluşlarda işçi ile yönetici arasındaki iletişimi sağlar ve ara insan gücü olarak görev yapar.

Çalışma Alanları
Matbaa teknikerleri kamu ve özel kuruluşların basım ve yayım işlerinde ve gazete idarehanelerinde çalışırlar. Her alanda ara insan gücüne duyulan ihtiyaç matbaa teknikerliği içinde söz konusudur.


Organik Tarım


Programın Amacı
Organik tarım programının amacı, orta veya daha büyük ölçekli tarım tesislerinde, tarım ve organik tarım tekniklerinin uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve beceriye sahip, organik tarım koşullarında üretilecek ürünlerin üretim, işleme ve pazarlaması işlerinde çalışacak ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Organik tarım programında matematik, hayvansal ve bitkisel üretim, organik tarımın genel ilkeleri, ekoloji, zooloji, genetik, küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvanları yetiştiriciliği, organik ürünleri işleme teknolojisi ve pazarlaması gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Organik tarım programında okumak isteyen bir kimsenin tarım ve çevreye ilgi duyması, bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanması beklenir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Organik tarım programını bitirenlere ""Organik Tarım Teknikeri"" unvanı verilir. Organik tarım teknikerleri, organik bir tarım tesisinin kurulması için gerekli temel unsurları saptar, kendi işletmesini kurup işletebilmesi için gerekli olan mevzuatı uygulayabilir, daha sağlıklı yeni nesiller yetiştirebilmek için doğal gıdaların üretimini, kalitenin arttırılmasını ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlar.

Çalışma Alanları
Organik tarım teknikerleri kendi işletmelerini kurabilecekleri gibi Tarım Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tarım işletmelerinde ya da tarımla ilgili faaliyet gösteren özel kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler.
 

SeLeN

Yönetici
Editör
#3
Özel Güvenlik ve Koruma


Programın Amacı
Özel Güvenlik ve Koruma Programının amacı; fabrikalar, oteller, mağazalar, alışveriş merkezi, bankalar, kamuya ve özel sektöre ait binaların ve insanları koruma ve kollama hizmeti yapacak ve bu hizmetleri yönetecek eleman yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Özel Güvenlik ve Koruma programında sosyoloji, toplum psikolojisi, temel hukuk, davranış bilimleri, istatistik, bilgisayar yabancı dil gibi temel dersler ve güvenlik sistemleri, güvenlik iletişimi, yangın güvenliği, patlayıcı maddeler, silah bilgisi, iş hukuku ve halkla ilişkiler gibi dersler okutulmakta, uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
Özel Güvenlik ve Koruma Programında eğitim almak kız öğrencilerin en az 1,65 cm ve erkek öğrencilerin 1,70 cm boyunda olmaları, kilolarının boylarına oranla 10 kg eksi-artı değerde olması, bedence tam sağlıklı olmaları ve bunu tam teşekküllü bir sağlık kurumundan alacakları raporla kanıtlamaları, soğukkanlı olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Özel Güvenlik ve Koruma programını bitirenlere Ön Lisans Diploması ve “Güvenlik Elemanı” unvanı verilir. Güvenlik elemanları özel ve resmi iş yerlerinde güvenliğin korunması için çalışma planı hazırlar, görevlileri belirler, gerekli malzemeyi sağlar ve güvenliğin korunması için yapılan çalışmaların raporunu yazar

Çalışma Alanları
Güvenlik elemanları kamu ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler.


Sigortacılık


Programın Amacı
Sigortacılık programının amacı, sigorta şirketlerinin ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Sigortacılık programında matematik, istatistik, hukuk ve ekonomi alanlarında çeşitli düzeydeki derslerden başka sigorta muhasebesi ve denetimi, hayat tabloları, sigorta sözleşmeleri sigorta mevzuatı, hayat sigortacılığı, hayat dışı sigortacılık, sigorta istatistiği gibi dersler okutulmakta ve bir proje çalışması yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
Sigortacılık programında okumak isteyenlerin matematik, istatistik ve ekonomi konularına ilgili ve bu alanda başarılı, insanlarla iyi ilişki kurabilen, dikkatli sabırlı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Sigortacılık programını bitirenlere “Sigortacı” unvanı verilir. Sigortacılar, kendilerini veya mallarını sigorta ettirmek isteyen müşterilerle görüşürler. Sigorta edilecek kişi veya malların özelliklerine göre müşterilerin ödemeleri gereken sigorta primlerini belirler.

Çalışma Alanları
Sigortacılık programını bitirenler sigorta şirketlerinde ve sosyal güvenlik kuruluşlarında görev alabilirler.


Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama


Programın Amacı
Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama programının amacı, ilaç firmalarının ürettikleri ilaçları hekimlere tanıtacak ve onlara ulaştıracak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Tıbbi mümessillik ve pazarlama programında, anatomi, fizyoloji, farmakoloji, psikoloji, pazarlama ilkeleri, iktisat, iletişim, hukuk, sosyoloji, deontoloj, tıbbi dokümantasyon, halkla ilişkiler, patoloji, reklamcılık ve fuarcılık gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Tıbbi mümessillik ve pazarlama programında okumak isteyenlerin bedence sağlam, dayanıklı, yaratıcı, hareketli, insanlarla iyi iletişim kurabilen, seyahat etmekten hoşlanan, sabırlı ve sorumluluk sahibi kişiler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Tıbbi mümessillik ve pazarlama programını bitirenler “Tıbbi Mümessil” olarak çalışırlar. Tıbbi mümessiller pazarın ihtiyacı olan ilaçları tanıtım ve pazarlama, rakiplerin pazardaki hareketlerine göre satış şartlarını belirleme, ilaç ile ilgili bilgileri aktarma, promosyonları ve bilimsel toplantıların düzenlenmesine organize etmek, tanıtımını yaptığı ilacın doktorlar tarafından hasta reçetelerine yazılmasını sağlamak gibi görevler üstlenirler.

Çalışma Alanları
Mezunlar ilaç firmalarında ve ecza depolarında tıbbi mümessil olarak çalışırlar.


Turizm ve Seyahat İşletmeciliği


Programın Amacı
Turizm ve seyahat işletmeciliği programının amacı ulaştırma, seyahat, konaklama ve yiyecek-içecek işletmelerinde üst düzey yöneticilerle diğer çalışanlar arasında görev yapan ara insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Turizm ve seyahat işletmeciliği programında Anadolu uygarlıkları, İstanbul şehri ve uygarlıkları, işletme turizm ekonomisi, genel muhasebe, insan kaynakları yönetimi, seyahat yönetimi ve operasyonu, ön büro, mutfak hizmetleri, ulaştırma sistemleri, bilgisayar kullanımı gibi dersler alırlar. Konaklama veya seyahat endüstrisi alanlarından birinde derinleşmek isteyenler 3. ve 4. yarıyıllarda program başkanlığınca belirtilen ilgili dersleri alırlar.

Gereken Nitelikler
Turizm ve seyahat işletmeciliği programında okumak isteyenlerin insanlarla iyi iletişim kurabilen başkalarını ikna edebilen, güler yüzlü, temizliğe özenen, dikkatli, sabırlı, bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir. Yabancı dil bilmek ve yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı özelliklerdir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Turizm ve seyahat işletmeciliği programını bitirenlere ""Turizm ve Seyahat İşletmecisi"" unvanı verilir. Turizm ve seyahat işletmeciliği meslek elemanları otel ve motellerde, ön büroda müşterilerin giriş çıkış, bagaj, ön kasa, işlemlerini yapar. Konaklama işletmelerini (otel ve motellerin, odalarının ve ortak kullanılan bölümlerinin temizliğini, bakımını, mutfakların istenen şekilde sunulması, kalite ve fiyat yönünden işletmeye uygun malzemenin alınmasını sağlamak seyahat işletmelerinde yurtiçi ve yurtdışı turların düzenlenmesi gibi işleri yapar.

Çalışma Alanları
Turizm ve seyahat işletmecileri otel motel gibi konaklama işletmelerinde, seyahat işletmelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde görev alabilirler. Sermaye sahipleri kendi işletmelerini kurabilirler. Bu meslek mensupları iç ve dış turizmin yoğun olduğu Ege ve Akdeniz bölgelerinde kolaylıkla iş bulabilmektedirler.


Uygulamalı Takı Teknolojisi


Programın Amacı
Uygulamalı takı teknolojisi programının amacı takı tasarımı ve yapımı alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Uygulamalı takı teknolojisi programında temel sanat eğitimi, teknik resim, sanat tarihi, meslek kimyası, takı tasarımı, takı yapım teknikleri dünya takı tarihi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Uygulamalı takı teknolojisi programında okumak isteyenlerin, gözleri ve elleri sağlam ve güçlü tasarım, çizim ve sanat yeteneği yüksek, estetik görüş sahibi, dikkatli titiz kimseler olmaları gerekir. Yaratıcılık meslekte ilerlemeyi kolaylaştırıcı bir özelliktir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Uygulamalı takı teknolojisi programını bitirenlere ""Takı Teknikeri"" unvanı verilir. Takı teknikerleri kuyumculuk sektörünün tasarım ve üretim ünitelerinde takı ana modellerinin tasarımını, dökümünü, tesviye, parlatma ve taş mıhlama işlemlerini yapar. Çalışma kapalı ve iyi aydınlatılmış ortamlarda yürütülür.

Çalışma Alanları
Takı teknikerleri kuyumculuk alanında özel sektörde ücretli olarak çalışabilecekleri gibi kendi işyerlerini de açabilirler.


Uluslararası Lojistik


Programın Amacı
Uluslararası Lojistik programının amacı, uluslararası alanda ticari faaliyet gösteren firmalara yönetici yardımcısı yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Uluslararası Lojistik programında ekonomi, hukuk, muhasebe, istatistik bilgisayar alanlarında temel derslerden başka, işletme uluslararası ulaştırma, gümrük sigorta, elektronik ticaret, veri analizi ve araştırma yöntemleri gibi dersler okutulmakta ve uygulama yaptırılmaktadır. Eğitimde yabancı dil eğitimine önem verilmektedir.

Gereken Nitelikler
Uluslararası lojistik programında okumak isteyenlerin ekonomik, sosyal ve politik olaylarla ilgili, kolay iletişim kurabilen, yabancı dil öğrenmeye istekli kişiler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Uluslararası lojistik programını bitirenler “Uluslararası Ticaret Meslek Elemanı” unvanı alırlar. Mezunlar, ulusal ya da uluslararası faaliyet gösteren firmalarda, finans, muhasebe ve araştırma bölümlerinde yönetici yardımcısı olarak çalışabilir, başarıları ölçüsünde yükselebilirler.

Çalışma Alanları
Uluslararası Lojistik programından mezun olanlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda ve özel sektörde faaliyette bulunan tüm işletmelerin dış ticaret, satış ve pazarlama birimlerinde görev alabilirler


Yatçılık ve Yat İşletmeciliği


Programın Amacı
Yatçılık ve yat işletmeciliği programının amacı, yat ve marina işletmeciliği ve deniz turizmi alanında çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Yatçılık ve Yat İşletmeciliği programında matematik, genel ekonomi, meteoroloji, gemicilik, denizde güvenlik, deniz hukuku, yelkencilik, tekne kullanma, su sporları, yiyecek-içecek ve servis bilgisi, yat ve marina işletmeciliği ve İngilizce dersleri verilmekte, uygulama yaptırılmaktadır.

Gereken Nitelikler
Yat ve yat işletmeciliği programında okumak isteyenlerin sağlam bir bedene sahip ve açık havada, özellikle denizlerde yaşamaktan hoşlanan, insanlarla iyi ilişkiler kurabilen kimseler olmaları gerekir.

Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bu programı bitirenlere “Yat Teknikeri” unvanı verilir. Ayrıca, Denizcilik Müsteşarlığı’ nın açtığı Gemi adamları Sınavını kazananlar “Yat Kaptanlığı” unvanını da alırlar. Yat teknikeri yatları sevk ve idare eder, gemi inşa mühendisinin gözetimi altında yatların bakımını yapar, bozulanları onarır,yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapar, gezi amaçlı yat seferleri düzenler.

Çalışma Alanları
Deniz kıyısındaki yerleşim birimlerinde, yabancı dil bilen, deneyimli elemanlar kendi özel işyerlerini açabildikleri gibi , marina işletmelerinde de çalışma olanağı bulabilirler.