Çok partili siyasi yaşamın demokrasi ile ne gibi bir bağlantısı vardır?

SeLeN

Yönetici
Editör
#1
Sponsorlu Bağlantılar
Çok partili siyasi yaşamın demokrasi ile bağlantısı nedir sınıfta tartışınız kısaca,

Cumhuriyetin ilan edilmesinden sonra partili sistem kurulmuştur. Meclisin cumhuriyetin ilan edilmesinden önce kurulması partili sistemin zeminini oluşturmuştur. Tek partili sistem ile partili bir rejime giriş yapılmıştır. Çok partili sisteme daha sonra geçilmiştir. Parti kurma çalışmaları yapılsa da sağlıklı bir şekilde yirminci asrın ikini yarısından sonra çok partili rejimden bahsedilebilir.

Çok partili siyasi yaşamın demokratik haklar ve özgürlükler bakımından elverişli bir yapısı vardır. Çok partili sistem insanların kendini ifade etme özgürlüğü açısından oldukça önemlidir. Toplumun her kesiminin kendi görüş ve isteklerini savunmak için propaganda aracını yasal yollardan elde etmesi devleti güçlü kılar.